ISO 216 DÜNYANIN ÇOĞU ÜLKESINDE KULLANILAN KÂĞIT BOYUTLARININ STANDARTLARI

A serisindeki kâğıtlar   oranına sahiptir, ancak bu en yakın milimetreye doğru yuvarlatılır. A0 kağıdın kapladığı alan, yuvarlama öncesinde, tam olarak bir metrekare (m²)'ye eşittir. A1 kağıdının uzun tarafı A0'ın kısa tarafına eşit, kısa tarafı ise A0'ın uzun tarafının yarısına eşittir (yine, en yakın milimetreye yuvarlama yapılır). Bu şekilde, bu seride her kâğıt bir öncekinin yarı alanına eşit bir alana sahiptir. En sık kullanılan kâğıt boyu A4'tür (210 × 297mm).

B serisindeki her kâğıdın eni ve boyu (dolayısıyla da alanı), A serisindeki aynı numaralı kâğıt ile ondan bir sonraki büyük kağıdın eni ve boyunun geometrik ortalaması şeklinde tasarlanmıştır. Örneğin: B1 kağıdının eni ve boyu (dolayısıyla da alanı); A1 ve A0 kâğıtlarının en ve boylarının (dolasısıyla da alanlarının) geometrik ortalamasıdır.
B1 kağıdının eni: WB1 = A1 x A0 mm; B1 kağıdının boyu: LB1 =A1 x A0  mm'dir. B1 kağıdının alanı: AB1 = m²' dir.

C serisindeki biçimler, B ve A serisindeki aynı numaralı kâğıtların geometrik ortalamasıdır (örneğin, C2, B2 ve A2'nin geometrik ortalamasıdır). C serisi biçimleri genelde zarflar için kullanılır. Örneğin, bir A4 sayfası bir C4 zarfına konabilir. Veya bir A4 sayfası ortasından ikiye katlandığında, yani A5 boyutuna getirildiğinde, bir C5 zarfına sığar.

Standartta belirlenen tolerans değerleri şöyledir: 
150mm'ye kadar olan boyutlarda ±1.5mm, 150 ile 600mm arasındaki uzunluklarda ±2mm ve 600mm üzerindeki uzunluklarda ±3 mm.

A, B, C karşılaştırması

                         

   

Uygulama Örnekleri

ISO standart kâğıt boyutu sistemi çok çeşitli formatları kapsar, ancak hepsi pratikte yaygın olarak kullanılmaz. Tüm biçimlerde arasında, A4 açıkça günlük ofis kullanımı için en önemli olanı. En popüler formatların bazı ana uygulamaları şöyle özetlenebilir:

A0, A1

Teknik Çizimler, Posterler

A1, A2

Yazı Tahta Kâğıtları, Çizim Kâğıdı, Flip charts

A2, A3

Çizimler, Şemalar, Taslaklar, Büyük Tablolar

A4

Mektuplar, dergiler, formlar, kataloglar, lazer yazıcı ve fotokopi makinesi çıktıları, broşür,

A5

Not Defterleri, Bloknot, Ajanda

A6

Kartpostallar, Bloknot, Defter

B5, A5, B6, A6

Kitap Ölçüleri

C4, C5, C6

A4 Kâğıtlar için zarflar: katlanmamış (C4), bir kez katlanmış (C5), iki kez katlanmış (C6)

B4, A3

A4'e ek olarak çoğu fotokopi makinesi tarafından desteklenen gazeteler

B8, A8

Oyun kâğıtları


Metrekare dışındaki en boy oranları

Bazen etiketler, biletler ve diğer amaçlar için farklı en boy oranına sahip kâğıt formatları kullanılır. Bunlar tercihen, standart seri boyutlarının daha kısa tarafa paralel olarak 3, 4 veya 8 eşit parçaya kesilmesiyle türetilmelidir, böylece daha uzun ve daha kısa taraf arasındaki oran ikisinin kare kökünden daha büyük olur. Milimetre cinsinden bazı uzun format örnekleri:

1/3 A4

99 × 210

1/4 A4

74 × 210

1/8 A4

37 × 210

1/4 A3

105 × 297

1/3 A5

70 × 148

1/3 A4 formatı (99 × 210 mm), birden fazla cümle mesajı içermeyen
ve bir DL zarfına katlanmadan oturan kısa notlar için azaltılmış
antetli kâğıtlara da yaygın olarak uygulanır. 


Zarf Ölçüleri Kullanım Şekilleri

Posta amacıyla, ISO 269 ve DIN 678 aşağıdaki zarf ölçülerini ve kullanım formatlarını gösterir.
DL biçimi en yaygın kullanılan iş mektubu biçimidir. DL muhtemelen başlangıçta
“DIN dili” anlamına geliyordu, ancak ISO 269 artık bu kısaltmayı daha diplomatik olarak
“Boyut Uzunluğu” olarak açıklıyor.

Biçim

Boyut [mm]

İçerik Biçimi

C6-

114 × 162

A4 iki kez katlanmış = A6

DL

110 × 220

İki kez katlanmış A4 = 1/3 A4

C6-/ C5

114 × 229

İki kez katlanmış A4 = 1/3 A4

C5

162 × 229

A4 bir kez katlanmış = A5

C4

229 × 324

A4

C3-

324 × 458

A3

B6

125 × 176

C6 zarf

B5

176 × 250

C5 zarf

B4

250 × 353

C4 zarf

E 4

280 × 400

B4

Matbaa Basımevi

Ambalaj Ürünleri

Sertifika Diploma

Kurumsal Dökümanlar

Tanıtım Dökümanları

Klasör - Dosya

Eşantiyon, Promosyon

Zarflar

Yardımcı Bilgiler